Zdravo pitno vodo moramo brezpogojno zaščititi

Ljubljana, 31. marec 2021 – V stranki SAB obžalujemo, da je državni zbor s 44 glasovi za in 38 proti potrdil novelo zakona o vodah. Kot pobudnike zapisa pravice do pitne vode v ustavo nas zelo skrbijo posegi na vodna in priobalna zemljišča, ki lahko neposredno ogrozijo zdravo pitno vodo. Zapisanim določbam v 37. členu poleg opozicije ostro nasprotujejo tudi stroka in nevladne organizacije s področja varstva in zaščite okolja. Ko gre za varno pitno vodo, je treba restriktivno zakonodajo za vsako ceno ohraniti.

Voda je veliko naravno bogastvo in vir življenja, zato tudi v stranki SAB najvišje na lestvici naših prioritet zagovarjamo varno in zdravo pitno vodo. Izjemno ponosni smo, da je bila novembra leta 2016 pravica do pitne vode na pobudo naše stranke zapisana v ustavo. Pravica do pitne vode je tako ena od temeljnih človekovih pravic, je ustavna kategorija, voda pa je javno dobro in nikakor ne tržno blago. Prav zato smo v SAB še posebej občutljivi, ko posegamo na območja s kakovostno pitno vodo. 

Novelo zakona o vodah so od vložitve v zakonodajni postopek spremljali burni odzivi, saj se je izkazalo, da številni priznani strokovnjaki in vodarji nasprotujejo predlogom sprememb. Presenetilo nas je, da želi vlada o tako pomembnem vprašanju, kot je zdrava pitna voda, odločati po skrajšanem postopku, kar je kasneje potrdil kolegij državnega zbora. »Novela ni bila deležna ustrezne javne razprave, vlada je rinila kot buldožer in hitela s sprejemom zakona. Glede na argumente strokovnjakov bi bilo edino logično, da se novela iz zakonodajnega postopka umakne in nato vloži nov, s stroko usklajen predlog. Ko gre za vodo, je stroko enostavno treba spoštovati,« je prepričan naš poslanec Vojko Starović.

Sprejeta novela lahko namreč negativno vpliva na stanje voda in ogrozi vodne vire, saj je sporni »37. člen preveč odprt in ima premalo varovalk. Bojim se, da bi na priobalnem pasu omogočil gradnjo nekaterih fiksnih objektov, kar je za podzemne vode, torej za pitno vodo, lahko zelo škodljivo. Priobalna zemljišča so namreč poleg vodovarstvenih območij ključna za oskrbo z vodo. Vedno sem zagovarjal napredek, a posegi na škodo narave in pitne vode so nedopustni,« dodaja poslanec SAB Marko Bandelli.

V stranki SAB ocenjujemo, da sprejeti 37. člen novele širi možnost gradnje na vodnih in priobalnih zemljiščih, vlada pa meni ravno nasprotno. Z novelo odpiramo vrata množični gradnji objektov v javni rabi po veljavnem gradbenem zakonu. To so trgovine, gostinski obrati, upravne ali poslovne stavbe, ceste, ulice, parkirišča, igrišča itn. Vse to je bilo v predhodnem zakonu prepovedano, saj ima lahko negativen vpliv na stanje voda, zdaj pa bo dovoljeno, da se bo na zemljiščih, ki neposredno mejijo na vodo, lahko gradilo širok nabor objektov. Temu v stranki SAB ostro nasprotujemo in smo zahtevali črtanje določbe. 

Pozdravljamo pa, da je vlada po pritiskih in uporu dela stroke in nevladnih organizacija odločila, da iz novele umakne člen, po katerem bi na vodovarstvenih območjih dovolili gradnjo objektov, ki uporabljajo ali odlagajo nevarne snovi. Hkrati smo se vse parlamentarne stranke poenotile glede sanacije vodotokov. Zdaj bo slednje možno vzdrževati in sanirati ne le s proračunskimi sredstvi, ampak tudi z namenskimi sredstvi iz sklada za vode. »V stranki SAB brezpogojno pozdravljamo, da se sredstva iz sklada za vode namenijo tudi za urejanje vodotokov. Še posebej zato, ker so na voljo in niso porabljena poudarja naš poslanec Andrej Rajh.

Ne glede na to smo v SAB zaskrbljeni, da bodo spremembe iz 37. člena v prihodnosti pomenile velike omejitve za vodo kot javno dobrino. Pravica do čiste pitne vode je mnogo pomembnejša od kapitala, zato se bomo najostreje borili za brezpogojno zaščito vodnih virov. Smo ena od najbogatejših evropskih držav z vodo in poskrbeli bomo, da tako tudi ostane. Naša bitka torej še zdaleč ni končana. 

 

Naroči se na e-novice.

Prosimo, vpišite vaš elektronski naslov in kliknite "Naroči"

Uspešno ste se prijavili. Hvala