Vodstvo

Predstavljamo vodstvo Stranke Alenke Bratušek

mag. Alenka Bratušek

PREDSEDNICA STRANKE

Predsednica stranke

“Zdrav proračun za varno prihodnost in transparentno upravljanje premoženja.”

 • Postopno zniževanje primanjkljaja in dolga
 • Prestrukturiranje davčnih obremenitev
 • Zagotavljanje transparentne javne porabe in priprava programskega proračuna
 • Zdravstvena in pokojninska reforma
 • Učinkovitejša javna uprava
 • Transparentno upravljanje državnega premoženja

Maša Kociper

PODPREDSEDNICA STRANKE

Podpredsednica stranke

“Bolj enaka družba je uspešnejša, varnejša in bolj demokratična.”

 • Postopno (s prehodnim obdobjem 5-10 let) vpeljavo spolnih kvot za bolj enakopravno zastopanost spolov v upravah in nadzornih svetih večjih družb
 • Dodatne zakonodajne ukrepe za lažje usklajevanje dela in družine za oba spola
 • Fleksibilnejšo delovnopravno zakonodajo za lažje zagotavljanje uravnoteženosti med zasebnim in službenim življenjem
 • Korekcijo volilnega sistema na lokalni ravni (za svetnike in županske kandidate) v prid večje enakosti spolov (npr. konkretni predlogi projekta Openn, glede na vrsto volilnega sistema)
 • Vzpostavitev mentorskega sistema

Tatjana Voj

PODPREDSEDNICA STRANKE

Podpredsednica stranke

»Solidarna in razvojno naravnana družba, ki s strokovnostjo in učinkovitostjo dosega skupne cilje.«

 • Vzgoja odgovornega  in poštenega   posameznika, v skrbi za zdravo okolje.
 • Doseganje pravične in vzdržne prihodnosti za vse generacije,še posebej varne starosti.
 • Učinkovita in kakovostna lokalna samouprava v službi občanov brez birokratskih ovir.
 • Zvišanje kulturne dejavnosti in umetnosti.
 • Ohranjanje miru in dosledno spoštovanje človekovih pravic.
 • Skrb za izboljšanje zdravstvenega sistema in odprava vrzeli, ki grenijo življenje.

Slavko Šterman

PODPREDSEDNIK STRANKE

Podpredsednik stranke

»Večja vključenost državljanov v odločanje«

 • Sprememba volilne zakonodaje
  * E-volitve
  * Preferenčni glas
  * Ukinitev volilnih okrajev
 • Uvajanje participatornega proračuna
 • Javno in transparentno delovanje države in lokalnih skupnosti

Roman Jakič

PREDSEDNIK SVETA

Predsednik sveta

“Za svobodno, varno in pravično družbo.”

 • Oblikovanje evropske enote za hiter odziv na begunsko krizo in vzpostavitev evropske mejne in obalne straže
 • Drugačno porabo treh milijard evrov iz dogovora s Turčijo, med drugim tudi za neposredno finančno pomoč beguncem
 • Nadgradnjo žariščnih točk v sprejemne centre;
 • Nadomestitev Dublinske uredbe z novim enotim evropskim azilnim postopkom
 • Oblikovanje nove evropske modre karte za ekonomske migracije
 • Evropski mirovni načrt in Marshallov načrt za regijo
 • Spoštovanje pravic beguncev, zapisanih v mednarodnih konvencijah in ratificiranih v naši zakonodaji

Jernej Pavlič

GENERALNI SEKRETAR

Generalni sekretar

“Naredimo, kar je treba!”

 • Inovacije, nova delovna mesta in trajnosti razvoj
 • Vzdržne in zdrave javne finance ter transparentno upravljanje državnega premoženja
 • Enake pravice za vse – s poudarkom na ženskah in mladih
 • Zagotavljanje varnosti in spoštovanje človekovih pravic v luči begunske krize

Izvršni odbor

Izvršni odbor je operativni in izvršni organ stranke. Sestavljajo ga predsednik stranke, dva podpredsednika, predsednik sveta stranke, vodja poslanske skupine, tri članice ali člani, ki jih izvoli svet na predlog predsednika stranke ter predstavnika podmladka in seniorjev.

Izvršni odbor izvaja sprejete politike stranke, skrbi za udejanjanje sklepov in stališč kongresa ter sveta, sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke, voli in razrešuje podpredsednike stranke, imenuje strokovna delovna telesa ter določi vsebinski okvir njihovega delovanja. Na predlog predsednika stranke določa kandidatke in kandidate za volitve v državni zbor, predstavniške organe EU ter za predsednika republike.

Alenka Bratušek

PREDSEDNICA STRANKE

Slavko Šterman

PODPREDSEDNIK STRANKE

Maša Kociper

PODPREDSEDNICA STRANKE

Tatjana Voj

PODPREDSEDNICA STRANKE

Marko Bandelli

ČLAN IZVRŠNEGA ODBORA

Roman Jakič

PREDSEDNIK SVETA

Jernej Pavlič

GENERALNI SEKRETAR

Olga Belec

ČLANICA IZVRŠNEGA ODBORA

Karmen Velikonja

ČLANICA IZVRŠNEGA ODBORA

Svet

Svet je najvišji organ stranke med kongresoma, ki ga sestavljajo članice in člani izvršnega odbora, koordinatorke in koordinatorji ter voljene članice ali člani.

Svet sprejema politične odločitve in med drugim spremlja izpolnjevanje programa in kongresnih usmeritev stranke, podaja politične smernice za delo stranke in njenih organov, sprejema volilni program in usmeritve stranke za volitve na državni ravni in ravni EU, odloča o koalicijskih in drugih posvetovanjih stranke.

Roman Jakič

PREDSEDNIK SVETA

Jerko Čehovin

PODPREDSEDNIK SVETA

Rasim Ahmetović

ČLAN SVETA

Sanja Ajanovič

ČLANICA SVETA

Marko Bandelli

PODPREDSEDNIK STRANKE

Alenka Bratušek

PREDSEDNICA STRANKE

Darinka Bukovnik

ČLANICA SVETA

Janez Butara

ČLAN SVETA

Metod Dragonja

ČLAN SVETA

Urška Drugovič

ČLANICA SVETA

Maks Ferk

ČLAN SVETA

Edo Gregorčič

ČLAN SVETA

Simon Grlec

ČLAN SVETA

Monika Hadžić

ČLANICA SVETA

Ljubiša Kostadinović

ČLAN SVETA

Darko Jazbec

ČLAN SVETA

dr. Mirjam Bon Klanjšček

ČLANICA SVETA

Maša Kociper

PODPREDSEDNICA STRANKE

Jože Kunič

ČLAN SVETA

Sandra Oberlajt

ČLANICA SVETA

Edvard Oražem

ČLAN SVETA

Jernej Pavlič

ČLAN SVETA

Miha Prapotnik

ČLAN SVETA

Andrej Rajh

ČLAN SVETA

Nevenka Ribič

ČLANICA SVETA

Matija Sevšek

ČLAN SVETA

Slavko Šterman

ČLAN SVETA

Tatjana Voj

ČLANICA SVETA

Maja Zupan

ČLANICA SVETA

Naroči se na e-novice.

Prosimo, vpišite vaš elektronski naslov in kliknite "Naroči"

Uspešno ste se prijavili. Hvala